HashTools

Hier een aantal projecten geactiveerd met software vanuit de Open Source op internet:

Portefeuille generator:  (voor 1 blockchain adres)

Met het Bip 32 / 39 / 44  Protocol worden meerdere adressen gegenereerd. Deze worden namelijk in de meeste software gebruikt zodat deze gegenereerde adressen gezamenlijk een Portefeuille samenstellen om privacy te bevorderen. (Telkens wordt er random een ander adres gebruikt!)

Het BIP32 protocol:

Het Bip39 protocol:  (Webtool van Ian Cooleman zie Github) 

Het Bip39 protocol:  (Inspiratie van Ian Cooleman Gulden voor op papieren!)